You need OboclemastoboparorlilMER MEDISIN!
opsjoner!
stavelser
suffix
antall ord

View source